2012-02-10


Ninetech har fått uppdraget att sköta drift och förädling av Valbruna Nordics tekniska infrastruktur i ytterligare tre år. Lifecycle Management är Ninetechs koncept för att öka affärsnyttan i den totala livscykeln genom kontinuerligt förädlingsarbete.  

"Vi har insett att applikationer och drifttjänster kräver ständig förbättring och proaktivt arbete för att dess nytta ska bestå eller öka. Målet är att investeringarna ska vara mer linjära och att få bort återkommande investeringspucklar”, säger Torbjörn Nilsson, VD på Valbruna Nordic AB. 

Valbruna Nordics affärsidé är att med marknadens bredaste produktprogram och hög service erbjuda rostfria långa produkter med hög kvalitet till utvalda marknader och segment.

”Den här affären visar att Ninetech är starka som helhetspartner”, säger affärsansvarig på Ninetech Jan-Eric Bohm. ”Vi har i mer än ett decennium levererat tjänster till Valbruna, en kund som är en erfaren köpare av tjänster och prioriterar kvalitet och kontinuitet. Vårt LCM-koncept kommer att öka värdet på Valbrunas IT-miljö. Vi ser verkligen fram mot ett fortsatt samarbete”.