2016-01-22

Det känns otroligt hedrande att vi har fått detta förtroende i tuff konkurrens med andra aktörer. Vi presenterade ett koncept och ett arbetssätt som Woody gillade. Vi har all den strategiska, kreativa och tekniska kompetens som krävs för att det här ska bli en riktigt lyckad satsning för Woody. Tillsammans inleder vi nu en satsning i säljstöd och e-handel som kommer underlätta byggproffsets vardag. 
Gustav Enocksson, kundansvarig Ninetech

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med närmare 7 miljarder i omsättning och fler än 100 anläggningar är Sveriges ledande kedja med ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning.

"Vi har unika erfarenheter från e-handelsprojekt tillsammans med liknande fackhandelskedjor och förstår därför Woodys organisation, krav och behov bättre än någon annan skulle jag vilja påstå. Vår verksamhetskunskap i kombination med en tydlig plan för hur vi ska utveckla deras digitala plattform var det som gjorde att vi tillslut vann detta uppdrag", säger Gustav Enocksson.

Woody verkar på en allt mer konkurrensutsatt marknad där vassa digitala hjälpmedel och en modern e-handelsplattform är viktiga framgångsfaktorer. Från Woodys sida ser man fram emot att inleda samarbetet med Ninetech och har stora förväntningar på sin stundande digitala satsning.

Detta är en mycket viktig satsning för Woody Bygghandel som kedja och det känns helt rätt att vi valde Ninetech som leverantör. Många namnkunniga leverantörer fanns med i processen, men i slutändan föll valet på Ninetech som helt enkelt presenterade den bästa lösningen för våra behov. 
Mikael Tykesson, marknadschef på Woody Bygghandel.