Den digitala tekniken har totalt förändrat hur världen fungerar. Vi interagerar med varandra och lever våra liv på nya sätt och vi gör affärer på nya sätt.

Ninetech har också förändrats.

9 tekniker har blivit 200 konsulter i en koncern med flera nischade spjutspetsbolag.

Vi använder nya och annorlunda metoder och verktyg (så klart!) för att skapa våra lösningar. Våra team består av många olika kompetenser och vi lägger hela tiden till nya.

Resultatet av den här utvecklingen, själva kärnan av vad vi gör idag, är vad vi på Ninetech kallar Digital Business - den digitala affären.

Vi är väldigt stolta över vår historia och den väg vi gått - men vi vill hellre blicka framåt. Vi vet inte exakt vilka eller var vi kommer att vara om 25 år. Men vi vet att vi kommer att ha hittat nya sätt att göra våra kunder framgångsrika. Att vi har anammat nya tekniker för att kunna göra det. Och att Ninetech kommer att fortsätta vara en plats där utmaningar möts med iver, där nyskapande sker varje dag och där det viktigaste alltid är att skapa nytta.