temp-design

Med användaren i fokus

Service design är ett arbetssätt som sätter användarupplevelsen i centrum. Målet är att designa tjänster som gör rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Förstå din målgrupp

Service design handlar om att skapa en röd tråd i interaktionen mellan människa och teknik och ett helhetsperspektiv kring hur er kund upplever en tjänst, eller hela ert varumärke.

  • För att designa digitala kundupplevelser på rätt sätt behöver vi även förstå hur andra delar inverkar. Till exempel den fysiska upplevelsen av att besöka en skobutik, besöka sin bank inför ett husköp eller stå i en liftkö i kraftigt snöfall och med kurrande mage. Och hur er affär och organisation kan möta kundbehoven.
  • När vi designar en tjänst rör vi oss genom olika faser. Vi söker efter fakta och insikter, skapar en bild av helheten och försöker sedan ta fram en prototyp som visualiserar tjänsten. Så att vi snabbt kan testa våra idéer på verkliga användare.
  • Det går att använda alla, eller bara vissa delar, av de steg och metoder som vi använder, beroende på vilken typ av tjänst som ska utvecklas och dess komplexitet. Service design är i allra högsta grad ett anpassningsbart ramverk.
Grunden i Service design är att förstå kundens upplevelse av en befintlig tjänst, eller förväntningar på en helt ny tjänst, och att använda dessa insikter i design- och utvecklingsarbetet.

Design är en process

God design sker inte av en slump eller via artistisk frihet. Det är en process där struktur möter kreativitet. Insikter om din målgrupp och passionen att ge dem en positiv upplevelse är avgörande.

  • Vi följer en designprocess enligt de fem steg som visas nedan:

1. Research

Det finns olika sätt att få en bild av nuläget och användarnas behov. Vi använder främst fokusgrupper och djupintervjuer.

Det är viktigt att genomföra denna typ av undersökningar på rätt sätt för att vara säker på att det finns en tillförlitlighet och validitet i de svar vi får.

Nyfiken på hur bra research bedrivs?
Se denna film från Google.

2. Kundresekartläggning

Kundresekartläggning (Customer journey mapping) är ett bra sätt att visualisera hur en kund använder och upplever en tjänst idag eller hur en ideal utformning av en tjänst borde se ut.

Kundresekartläggning kan som metod användas både på en övergripande strategisk nivå för hela er digitala affär och på utvalda delar, till exempel en app eller ett utvald del av en webbplats.

Vill du veta mer om kundresekartor?
Titta på denna film från PlaybookUX.

3. Service Blueprint

Service Blueprints är något förenklat att ta kundresekartan och också visualisera vad som händer (eller behöver hända) inom era väggar för att allt ska fungera. Vi adderar begreppet ”back stage” som syftar till att rita in era roller, processer och stödsystem som finns på kartan för att leverera er tjänst till kunden.

En Service blueprint ska inte förväxlas med en systemöversikt eller lösningsarkitektur även om den innehåller en teknisk nivå. Däremot är en Service blueprint i det närmaste ovärdelig när vi ska ta fram ett lösningsförslag för den tjänst som ska utvecklas.

Viill du lära dig mer om Service Blueprints??
Titta på denna film från PlaybookUX

4. UX-prototyp

Ett avgörande steg i er Service design-process är att arbeta fram en UX-prototyp.

Då kan vi testa prototypen på riktiga användare och få en bekräftelse på att vi designat en tjänst som möter behovet.

En UX-prototyp fokuserar på vad som ska finnas och var. Inte hur det ska designas rent grafiskt.

Vill du lära dig mer om prototyping?
Se denna film från PlaybookUX

5. UI / Digital design

När UX-prototypen är förankrad och testad är det dags att skapa det visuella gränssnittet som användaren ska mötas av och interagera med. Detta kallas ofta UI – user interface. 

Här är färg, former, ikoner och typografi viktiga delar. Det är här vi knyter ihop en användbar design med ert varumärke och den känsla ni vill förmedla via ert designspråk.

Ofta tar vi även fram ett så kallat designsystem som innehåller riktlinjer och regler för hur ikoner, element, färger, typsnitt mm ska användas i alla era digitala gränssnitt och kanaler. Fördelen med att ha ett designsystem är att vi säkerställer en likartad upplevelse av ert varumärke i alla kanaler.

Vill du veta mer om digital design?
Titta på denna film från DesignCourse
Vill du veta mer om service design?

Ta en fika med Nick så berättar han mer om hur vi arbetar med våra kunder.

Nick Lindblom UX-designer +46709104591 nick.lindblom@ninetech.com
Eller besök vår karriärsajt

Och lämna in en spontanansökan om att bli vår nästa UX- eller UI-designer

Till vår karriärsajt