Bygg modulärt och flexibelt

Vår syn på systemarkitektur och utveckling är inspirerad av ”micro service”-filosofin. Välj en arkitektur som består av tydliga tjänster som knyts ihop till en fungerande helhet. Det skapar flexibilitet, skalbarhet och underlättar resan mot cloud, för de som vill dit.

Fördelar med att tänka modulärt

Till skillnad från att bygga ett system vars delar är sammanvävda föredrar Ninetech att bygga lösningar i separata tjänster eller moduler – inspirerat av en “micro services”-filosofi.

  • Enklare utveckling. Utveckling av en modul kan ske utan hänsyn till systemet som helhet. Ninetech bygger samverkande isolerade enheter som är så fristående att de inte känner till varandras existens. Utveckling, test och implementering av isolerade delar är mindre riskabelt och förkortar ledtider.
  • Modulens syfte styr valet av teknik, språk och lösning. Till skillnad från ett system där alla delar är sammanvävda kan man i modulära lösningar använda den teknik och det språk som ger bäst prestanda för respektive modul.
  • Kostnadseffektivt skalbarhet. Att kunna skala upp och ner enskilda moduler gör systemet kostnadseffektivt – kunden lägger bara pengar på delar som ger mest effekt.

Inbyggt i Azure finns en rik flora av färdigpaketerade komponenter.

Vår expertis finns inom DevOps som är den del av Azure som används för att bygga, testa och lansera tjänster med en så hög grad av automatisering som möjligt.

Cloud ger dig frihet

För att er digitalisering ska lyckas – oavsett plattform – finns några tydliga framgångsfaktorer.

  • Anpassningsbar. I takt med att kraven från slutkunden förändras och konkurrensen hårdnar så måste den tekniska lösningen kunna anpassas efter hand.
  • Ha kort “time to market”. Det kan inte dröja månader innan kunden får ut ny funktionalitet. En förutsättning är att automatisera processer och ha en teknisk lösning som möjliggör mindre och tätare driftsättningar.
  • Tillgänglig. En ökande besökstrafik kräver en teknisk lösning som kan skalas upp – gärna automatiskt. Detta gäller både på sikt och för enstaka besökstoppar som till exempel Black Friday.
  • Framtidssäker. Takten med vilken ny teknik dyker upp och sedan blir gammal ökar hela tiden. För att inte tvingas leva med eller begränsas av gamla teknikval krävs en lösning som kan hantera olika tekniker, programmeringsspråk och nya spännande lösningar.
Vill du veta mer om tjänstebaserad arkitektur?

Hör av dig så inleder vi en kravlös dialog.

Fredrik Nyman CTO +46704613961 fredrik.nyman@ninetech.com
Nyfiken på hur det är att jobba med utveckling på Ninetech?

Läs gärna mer på vår karriärsida.

Klicka på mig