Hej Marianne – vår nya key account manager

Publicerad 18 januari 2021

2020 blev ett framgångsrikt år för Ninetech och våra kunder. Vår allt tydligare profilering mot skräddarsydda digitala affärsplattformar, med vår erfarenhet och toolbox från Azure, inRiver, Dynamics 365 och EpiServer, ledde också till flera nya kunder under hösten. För att hantera en växande efterfrågan rekryteras Marianne till rollen som Key Account Manager med uppgift att ansvara för några av Ninetechs största konton, men också att medverka i det så kallade ”nykunds-säljet” och att utveckla våra strategiska partnerskap. Marianne har mångårig erfarenhet från branschen och kommer senast från TietoEvry. Hon blir en viktig pusselbit i Ninetechs fortsatta satsning.

Det känns väldigt bra att få ombord Marianne, som med sin energi och erfarenhet passar perfekt hos Ninetech. Vi får allt fler förfrågningar från starka varumärken som vill jobba med oss. För att kunna möta denna efterfrågan behöver vi en senior affärsutvecklare som Marianne, säger Fredrik Röstlund, försäljningschef på Ninetech.

Ninetechs kombination av kundunika, skräddarsydda lösningar på toppen av best of breed-plattformar har visat sig möta många större bolags behovsbild när de står inför fortsatta behov av digitalisering. Ninetechs nisch mot kund-, sälj- och marknadsprocesser har gjort att flera ledande svenska bolag har valt Ninetech för att optimera sin försäljning och att skapa unika kundupplevelser som utmärker sig i deras respektive branscher. Med Marianne ombord har Ninetech ännu möjligheter att växla upp och fortsätta ta marknadsandelar.