Moraknivs PIM-system från Inriver ger digital edge

Publicerad 7 april 2020

Med införandet av sitt nya PIM-system från inRiver integrerat med affärssystemet Jeeves tar Morakniv kontroll över sin produktinformation i alla led. Att integrera inRiver med Jeeves förenklar också processerna för marknadsföring, försäljning och varulager.

Morakniv har anor sedan 1891 och producerar fortfarande sina knivar i Mora. De levererar klassiska kvalitetsknivar till 55 länder och är dessutom kunglig hovleverantör. En bred produktkatalog och hög andel export innebär att en smidig hantering av produktinformation är viktigt för företaget.

”Införandet av ett PIM-system har varit en vinst i sig, att vi har tagit kontroll över vår produktinformation är väldigt viktigt. Vi skickar ut produktinformation i många kanaler som webb, katalog, broschyr och branschspecifika databaser. Därför underlättar det vårt arbete enormt mycket att ha den kontrollen och tryggheten som ett PIM-system ger” säger Fredrik Vestin, ansvarig för web och e-handel på Morakniv.

Utmaningar

Den digitala marknaden ställer krav på högkvalitativ produktinformation i alla kanaler. För att ge ett professionellt intryck behöver informationen vara korrekt, oavsett kanal. Produktinformationen lever i många olika system där de olika systemen är bra på att hantera viss typ av data. När olika kanaler kräver specifik form och strukturering av data blir det oöverskådligt och svårhanterbart.

Affärssystemet, i Moraknivs fall Jeeves ERP, är en viktig del i hanteringen av Moraknivs stora sortiment, och ett viktigt stöd i fortsatta effektiva affärsprocesser. Med hjälp av vårt systerföretag Two knöt vi ihop helheten så att Morakniv har ett PIM- och ERP-system som är bästa kompisar.

Inriver PIM + Jeeves ERP = <3

För att skapa kontroll via ett lättarbetat system som hanterar Moraknivs produktinformation implementerades först inRiver PIM. Detta system måste också integreras mot Moraknivs affärssystem Jeeves ERP där alla artiklar och transaktioner hanteras.

Här kom vårt systerföretag Two:s expertis inom Jeeves ERP till sin rätt. Genom att integrera inRiver med Jeeves kommer affärssystemsdata över korrekt till PIM-systemet.

Tillsammans med Two har vi genom ett tight samarbete effektivt kunnat stödja Morakniv i både deras interna arbete med strukturering av produktinformationen och implementationen av inRiver PIM. Det här är ett i raden av framgångsrika samarbeten inom Combined Excellence.