Motification AB förstärker vår expertis inom gamification

Publicerad 31 augusti 2018

Nu startas bolaget Motification AB inom ramen för vår koncern Combined Excellence. Ninetech har stor erfarenhet inom gamification och står bakom flera skräddarsydda lösningar där gamification varit en viktig ingrediens för att skapa engagemang och måluppfyllnad. Motification AB kommer inrikta sig på strategi, rådgivning och konceptutveckling kring motivationsteori och gamification med Ninetech som digital utvecklingspartner.

Marknaden är mogen och vi ser att flera bolag är i behov av expertis inom området. Vi har ett flertal kunder inom koncernen där vi arbetat med detta tidigare och vi får nu ett tydligt erbjudande och bolag som kan kanalisera och leverera detta på ett än tydligare sätt mot marknaden, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence.

Anders Tufvesson blir VD och senior rådgivare Motification AB. Många känner igen Anders från de stora scenerna där han föreläst och inspirerat om gamification under flera år. Han är så klart riktigt taggad inför det som komma skall.

Kombinationen av motivationsteori och gamification är en väldigt bra kombination för att verkligen hitta de faktorer som skapar motivation inom en organisation. Vi kommer att jobba med motivation på individnivå i det mindre perspektivet, men också göra stora systemlösningar i form av motivationsplattformar och gamifierade lojalitetsplattformar. Vi är en mix av ett managementbolag och ett It-bolag nischade mot motivation. Dvs både de mjukare strategiska frågorna och de mer praktiska implementationerna av systemstöd, säger Anders Tufvesson, VD i Motification.

Läs hela nyheten på combinedexcellence.se

Och besök gärna motification.se