Det kan lätt bli produktkaos

Ninetech är experter på PIM
Publicerad 15 februari 2019

Product Information Management är ett område som allt fler produkt- och marknadsavdelningar fokuserar på, men som också skapar utmaningar i implementeringen.
Jag upplever att det lätt uppstår ett slags kaos hos många bolag, säger Magnus Odell, senior PIM-konsult på Ninetech.

Product Information Management, PIM, har beskrivits som motorn i den digitala affären, och är konsten att strukturera och hantera all produktinformation och göra den tillgänglig för kunder i alla kanaler. I dag är det svårt att bedriva en effektiv och modern marknads- och säljprocess utan PIM. Men trots att det i dag finns gott om kompetenta PIM-plattformar som erbjuder det mesta som ett företag kan behöva i systemstöd, återstår ändå utmaningar.

Bland ledande svenska bolag finns det en medvetenhet om värdet av att strukturera upp och berika sin produktinformation för att kunna möta kunden i alla kanaler. Men trots att PIM-systemen blir allt bättre och mer flexibla, upplever jag att det lätt uppstår ett slags kaos hos många bolag när det ska implementeras, säger Magnus Odell på Ninetech.

Han menar att kaoset inte beror på brist på vilja, insikt eller på systemstöd, utan på oklarheter kring ägarskapet och de processer som måste upprättas.Ninetech arbetar med ledande bolag i en rad olika branscher och hjälper dem att implementera PIM-system och tillhörande processer.

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att tillsammans få in ägarskapet kring PIM på rätt ställe i organisationen. Det blir annars lätt ett område som alla tycker är viktigt, men som landar mellan olika avdelningar, förklarar han.

Måste ha rätt approach

Flera av Ninetechs kunder som klarat implementeringen bra har haft rätt approach mot framtiden från början, menar han.

Ta företag som SkiStar, Vedum Kök & Bad, Dormy Sports & Fashion och Würth. De har alla satt PIM som en strategiskt viktig del av sin digitala transformation och det skapar tveklöst konkurrensfördelar på kort och längre sikt, berättar Magnus.

Arbetet med PIM kan vara både komplext och utmanande. I synnerhet för företag som har komplexa produkter och produktstrukturer. Ninetechs expertis är att hjälpa företag att ta ett helhetsgrepp kring den digitala transformationen så att alla delar samverkar. En viktig insikt är att PIM-systemet och dess processer måste bli en del av en digital helhet, och inte ses som en stödsystem som lever sitt eget liv.

Det finns många fallgropar och många tänkte fel när PIM-begreppet var nytt och har nu kanske målat in sig i ett hörn med sitt nuvarande system. Men så är det när man bryter ny mark. Det viktigaste är att dra lärdom av alla erfarenheter. Jag tror att det är den erfarenheten och öppenheten som gör att vi ständigt får nya uppdrag inom PIM-området, säger Magnus.

Vill du prata PIM med oss?

Kontakta Magnus för att inleda en kravlös dialog

Fler kontakter