Region Värmland Kollektivtrafik utvecklar e-tjänsteportal med hjälp av Ninetech

Publicerad 26 oktober 2020

Ninetech har fått uppdraget att tillsammans med Kollektivtrafiken i Region Värmland utveckla en e-tjänsteportal för alla värmlänningar som nyttjar kollektivtrafiken. Huvudmålen med portalen är att kunna ge samlad information om kollektivtrafikens resetjänster, ge tillgång till personifierade tjänster samt satt säkerställa en trygg och säker hantering av personlig information.

Vi är jätteglada att få vara med i utvecklingen av kollektivtrafikens plattform för e-tjänster. Vi är ett värmländskt bolag som brinner för att utveckla vår region. Detta känns som ett väldigt angeläget projekt som kommer underlätta för många värmlänningar, säger Fredrik Röstlund, försäljningschef på Ninetech.

Region Värmland Kollektivtrafik organiserar regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Säffle, skoltrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst och sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik under sommaren. Trafiken utförs under varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Den e-tjänsteplattform som nu utvecklas med fokus på kollektivtrafikens kunder kan också i framtiden komma att breddas för att möta andra delar av regionens verksamheter och åtaganden.


Framtidssäkert och skalbart

Vi har ett framtids- och skalbarhetstänk i allt vi är med och utvecklar. Det är samma sak här. Om fler delar av regionen vill kunna använda detta så finns det alla möjligheter att skala upp denna lösning, säger Peter Eriksson, lösningsarkitekt på Ninetech.

Från kollektivtrafikens sida ser man positivt på samarbetet med Ninetech och på den projektplan som innebär ett högt tempo fram till den planerade lanseringen under andra kvartalet 2021.

Det är mycket positivt för kollektivtrafikens kunder att vi genom detta samarbete kan förbättra och utveckla våra digitala tjänster i ännu större utsträckning, säger Lena Thorin, utvecklingschef och tf trafikdirektör på Region Värmland Kollektivtrafik