Stora lanseringar för Obos

Publicerad 15 mars 2017

I början av mars lanserades nya webbplatser för SmålandsVillan och Myresjöhus med syftet att befästa dessa varumärkens ledande position på den svenska husmarknaden. SmålandsVillan lanserar också en ”bygg ditt hus online”-plattform kallad Husbyggaren, som tillåter kunden att skapa sitt eget drömhus.

 

Effektiviserad sälj- och orderprocess

”Bygg ditt hus online”-plattformen är också byggd för att effektivisera Smålandsvillans interna sälj- och orderprocess och blir ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. SmålandsVillan och Myresjöhus är en del av OBOS-koncernen.

Det är riktigt stora och viktiga lanseringar som illustrerar hur offensiva OBOS är inom digital transformation både kring kundupplevelsen, men också deras eget arbetssätt. Det är en förmån att få arbeta med en kund som är så öppen för att förändra arbetssätt och affärsregler för att på bästa sätt möta dagens och framtidens kund. Ordet digitalisering används överallt idag, men för mig är detta digitalisering på riktigt, säger Ninetechs kundansvarig Jonas Aronsson.

Hela kundresan i fokus

Arbetet har varit helt inriktat på att genomlysa kundresan och svara upp på kundens behov i olika skeden av köpprocessen. Parallellt med detta har mycket kraft lagts på att kartlägga och vid behov ändra de interna processer som är kopplade till köp- och orderprocessen kring ett hus.

Det är ett av de roligaste och mest utmanande digitaliseringsprojekt som jag har medverkat i och nu blickar vi framåt mot alla de delar som vi och kunden har identifierat som nästa steg på resan. Jag är djupt imponerad av vår kunds beställarorganisation och den professionalism, nyfikenhet och mod som de har, säger Mattias Berglund, digital strateg på Ninetech.

”Ninetech förstår vår verksamhet”

Webbplatserna och Husbyggaren är byggda kring Episerver 10 och en rad skräddarsydda lösningar på .NET.MVC och Angular.JS. Mycket kraft har lagts på att skapa en flexibel och skalbar arkitektur.

Ninetech förstår vår verksamhet och vår affär, vilket är helt avgörande för att vi ska få till en digital helhet som stärker vår position på marknaden. Samarbetet med Ninetech fungerar väldigt bra, där vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Christian Alehagen, marknadsansvarig digitalt på OBOS.

Se nya myresjohus.se

Se nya smalandsvillan.se

Se ”bygg ditt hus online”-plattformen