Suzuki Garphyttan väljer Ninetech som digital partner

Publicerad 4 februari 2022

Suzuki Garphyttan är en världsledande producent av avancerad fjädertråd och är en del av Japanese Nippon Steel Corporation. Ninetech har fått förtroendet att utveckla den digitala närvaron och de framtida digitala affärsplattformar som Suzuki Garphyttan behöver för att ytterligare stärka marknadsposition.

 

”Utveckla en modern marknadsplats”

På Suzuki Garphyttan har vi en fantastisk resa och en mycket spännande expansionsfas framför oss. Vi tar steget in i nya branscher, utvecklar nya produkter, bygger nya samarbeten men stärker också befintliga partnerskap. Med en fortsatt hög tillväxttakt i en allt mer digitaliserad värld får kommunikationen med våra intressenter: befintliga och nya såklart en avgörande betydelse för vår framgång. Under 2022 spänner vi därför bågen ytterligare och startar upp ett samarbete med Ninetech med målet att utveckla vår webbplats till en modern marknadsplats som kan hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål för framtiden”, säger Maria Karlsson, VP Chief Communication Officer på Suzuki Garphyttan.

Flerårig digital road-map

Efter gemensamma workshops finns nu en flerårig digital road-map för kundens digitala kund- sälj- och marknadsprocesser som kommer ligga till grund för vad som konceptualiseras och utvecklas och i vilken ordning.

”Vi ser verkligen fram emot att skapa ett långsiktigt digitalt team tillsammans med Suzuki Garphyttan. Vi älskar branschledare som ser affärspotentialen och kundnyttan i att ligga i digital framkant.  ”, säger Marianne Danielsson, KAM på Ninetech.

Behöver ni utveckla er externwebb?

Kontakta Marianne för ett kravlöst möte.

Nyfiken på Suzuki Garphyttan?

Besök deras webbplats