Tillväxt, lönsamhet och ett makalöst eNPS!

Publicerad 28 december 2021

Det gånga året har vi haft glädjen att välkomna åtta nya kollegor och fler väntar direkt efter årsskiftet. Det handlar om roller som spänner över hela vårt erbjudande, från Art Director och marknadskommunikatör, via KAM och projektledare, till utvecklare med fokus på .NET, React etc. Ambitionen är en fortsatt årlig tillväxt på 10-15 % med bibehållen lönsamhet.

I denna tillväxt finns självklart behov av nya kollegor inom systemutveckling, men en lika stor del av tillväxten kommer ske via rekryteringar inom UX, UI, konverteringsoptimering och digital marknadsföring.

 

eNPS på 88

”Det känns underbart med alla nya kollegor som kommit in med energi och erfarenhet. Den trivsel vi har är resultatet av allas insats för att bygga ett bra bolag. Vi har kul tillsammans och alla kan vara med och påverka”, säger Carl Drejhammar, Operativ chef på Ninetech.

Beträffande trivsel; i den senaste medarbetarundersökningen genomförd via Netigate i oktober får Ninetech en eNPS (Employee Net Promotor Score) på 88 av 100 vilket är en oerhört stark siffra. Resultat över 30 anses bra och över 50 utmärkt.

 

Tydlig expertis ger stärkt lönsamhet

Lönsamheten för 2020 landade på drygt 12 %. För 2021 stärks den siffran ytterligare. Grunden till bolagets trivsel, kundnöjdhet och lönsamhet ligger i den expertposition som Ninetech etablerat inom kund-, sälj- och marknadsplattformar och som skapat stor efterfrågan.

”Vi säljer inte CV:n eller enskilda konsulter. Det finns gott om resurskonsultingbolag i Sverige. Där kan och vill vi inte konkurrera. Det är inte vår affär. Vi vänder oss till bolag som vill ha ett komplett team av experter som tar ansvar för helheten. Vårt mål är att inga konsulter ska behöva ha en debiteringsgrad över 80 %. Det uppnår vi självklart genom att värna om våra timpriser. Och då är det väldigt viktigt att vi kan visa att vi har en tydlig expertis och inriktning.”, säger Jonas Aronsson.

I mars 2022 väntar en börsintroduktion för den koncern –  CombinedX AB – som Ninetech ingår i. Strategin är fortsatt att bolagen inom koncernen ska befästa sin spets inom respektive område och att tillsammans erbjuda Sveriges starkaste digitaliseringskoncern.