Träffa Fredrik Nyman, en av våra system-och lösningsarkitekter

Här får jag utlopp för min kreativitet. Utan att bli för flummig så handlar det här jobbet om en form av skapandeprocess med många frihetsgrader.

Fredrik Nyman hamnade på Ninetech i Karlstad 2011 efter en flytt från Stockholm. Han arbetar idag som system-och lösningsarkitekt och Tech Lead.

Hur hamnade du på Ninetech?

Tidigare jobbade jag med produktutveckling på en startup men ville prova konsultbranchen. Så Ninetech fick bli det företag som skolade in mig i konsultvärlden. I början var det fokus på programmering och teknik, men ganska snart fick jag ta mer ansvar och axla tyngre roller i projeken. Idag blir det mycket teknikfokus, men jag är även inblandad i många aktiviteter kring strukturer, metoder och strategier hur vi som bolag ska utvecklas.

Beskriv din roll som system- och lösningsarkitekt.

Det betyder att jag är med tidigt i dialogen med kunder för att förstå behov och effekter man vill uppnå för att därefter föreslå hur detta kan realiseras med teknik. Sedan försöker jag ofta vara med i själva utvecklingsprojektet och bygga lösningen.
Det är då man får provtrycka om arkitekturen och planen håller. De riktiga utmaningarna man möter är sällan av teknisk karaktär utan handlar oftast om att förstå vad man egentligen vill uppnå och hitta rätt lösning.

Vad triggar dig till att gå till jobbet?

Här får jag utlopp för min kreativitet! Utan att bli för flummig så handlar det här jobbet om en form av skapandeprocess med många frihetsgrader. Det är otroligt tillfredställande att få vara med i hela resan från visioner och idéer till en realiserad lösning som används och ger resultat. Att dessutom få göra det tillsammans med bra människor är ett privilegium.

Hur skulle du pitcha Ninetech som arbetsgivare?

Vill du jobba med spännande kunder, spetsig teknik och inspirerande kollegor så är Ninetech rätt för dig. Du som individ gör stor skillnad hos oss. Ninetech premierar bra jobb och det finns goda möjligheter att växa inom företaget.

Jag vill jobba med intelligenta människor som förstår, vågar och kan.

Hur tror du att dina kollegor uppfattar dig?

Som en engagerad och drivande person som alltid vill framåt. Förhoppningsvis ser de mig som någon som tillför energi vid planering, jobb och firande.

Nämn ett projekt som du är stolt över att ha medverkat i.

En av de roligaste tjänsterna som jag har varit med och skapat är MySkiStar. Det är en social gamificationplattform för alpin skidåkning på SkiStars samtliga destinationer. Otroligt kul och utmanande att ta fram koncept, implementera och utvärdera i nära samarbete med kunden.

Vad gör du utanför kontorstid?

Med ett gammalt hus och små barn är det lätt att fylla friden, men när tillfälle ges försöker jag få till en klättertur.