Vår syn på hållbarhet

Handlingar som betyder något

Vi vill göra skillnad

För att kunna se denna film behöver du acceptera cookies av typen:

Statistik

Uppdatera medgivande

Av de 17 globala målen som Agenda 2030 fokuserar på har vi valt att lägga extra stort fokus på:”God hälsa och välbefinnande”, ”Jämställdhet”, ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Det innebär enkla, mindre saker:

 • Träning på arbetstid och maximerat friskvårdsbidrag
 • Individanpassade planer för psykisk- och fysisk hälsa
 • Sluta äta rött kött vid interna tillställningar och istället njuta av vegetariska alternativ.
 • Hållbara val för förbrukningsmateriel
 • Aktivt reducera elförbrukningen på vårt kontor och bara köpa så kallad grön el.
 • Undvika fossildrivna transporter i tjänsten (vanliga bilar och flyg) och istället färdas med tåg och/eller elbilar.
 • Aktivt verka för en större mångfald bland personalen. Bland annat att öka andelen kvinnor, men också att anställa personer med icke-svensk bakgrund
 • Ha nolltolerans mot kränkande ageranden och jargong på vår arbetsplats
 • Inga löneskillnader mellan män och kvinnor

Det innebär också lite större saker:

 • Påverka våra kunder att utveckla lösningar som stärker deras hållbarhetsprofil och deras förmåga att följa Agenda 2030
 • Aktivt välja bort företag/organisationer som verkar inom branscher som vi inte anser är hållbara.
Vill du veta mer om vårt arbete med hållbarhet?

Kontakta Helena som koordinerar vårt arbete inom hållbarhet.

Helena Bornstedt Head of people & culture / Project manager +46708945865 helena.bornstedt@ninetech.com
Läs mer om vår koncerns syn på hållbarhet

Alla bolag inom CombinedX jobbar både gemensamt och självständigt med hållbarhet.

Läs mer