Vår syn på hållbarhet

Handlingar som betyder något

Vi vill göra skillnad

För att kunna se denna film behöver du acceptera cookies av typen:

Statistik

Uppdatera medgivande

Av de 17 globala målen som Agenda 2030 fokuserar på har vi valt att lägga extra stort fokus på:”God hälsa och välbefinnande”, ”Jämställdhet”, ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Det innebär enkla, mindre saker:

 • Träning på arbetstid och maximerat friskvårdsbidrag
 • Individanpassade planer för psykisk- och fysisk hälsa
 • Sluta äta rött kött vid interna tillställningar och istället njuta av vegetariska alternativ.
 • Hållbara val för förbrukningsmateriel
 • Aktivt reducera elförbrukningen på vårt kontor och bara köpa så kallad grön el.
 • Undvika fossildrivna transporter i tjänsten (vanliga bilar och flyg) och istället färdas med tåg och/eller elbilar.
 • Aktivt verka för en större mångfald bland personalen. Bland annat att öka andelen kvinnor, men också att anställa personer med icke-svensk bakgrund
 • Ha nolltolerans mot kränkande ageranden och jargong på vår arbetsplats
 • Inga löneskillnader mellan män och kvinnor

Det innebär också lite större saker:

 • Påverka våra kunder att utveckla lösningar som stärker deras hållbarhetsprofil och deras förmåga att följa Agenda 2030
 • Aktivt välja bort företag/organisationer som verkar inom branscher som vi inte anser är hållbara. Till exempel oljeindustri, casinoverksamhet, krigs-/förvarsindustri etc.
Vill du veta mer om vårt arbete med hållbarhet?

Kontakta Helena som koordinerar vårt arbete inom hållbarhet.

Helena Bornstedt Head of people & culture / Project manager +46708945865 helena.bornstedt@ninetech.com
Läs mer om vår koncerns syn på hållbarhet

Alla bolag inom CombinedX jobbar både gemensamt och självständigt med hållbarhet.

Läs mer