Starka relationer. Nöjda kunder.

Personal som trivs och nöjda kunder. Det är våra viktigaste framgångsfaktorer. Vi mäter kundnöjdheten regelbundet via Netigate. Nedan presenteras utfallet av vår senaste kundundersökning som resulterade i en NPS på 44.

Kundundersökning – oktober 2021

Hur väl motsvarar Ninetech dina förväntningar på en leverantör?
8,8 av 10

Jag är nöjd med Ninetech som leverantör.
Ja: 100 % Nej: 0 %

Skulle du kunna tänka dig att rekommendera Ninetech som leverantör till andra?
Ja: 100 % Nej: 0 %

Leverans sker inom utlovande tider.
4,4 av 5

Leverans sker enligt budget.
4,3 av 5

Leveransen överensstämmer med min beställning.
4,3 av 5

Vid eventuella fel fungerar hanteringen väl.
4,5 av 5

Jag ser verksamhetsnytta i leveranserna.
4,7 av 5

 

Vårt arbete med kundnöjdhet

Vi lägger stort vikt vid att skapa en god och nära relation med våra kunder där vi arbetar tillsammans och kompletterar varandras expertis och erfarenhet. Det är så framgångsrika partnerskap ser ut.

Naturligtvis måste vi alltid leverera med kvalitet, i tid och mot budget. Och självklart har våra kunder högt ställda krav på oss både vad gäller innovationskraft och förmåga att leverera affärsnytta. Men vi tror att en lika viktig anledning till att våra kunder väljer att stanna hos oss – och dessutom ger oss så höga betyg – är att vi på riktigt värdesätter relationen. Att ha kul tillsammans, att vara konstruktiva i hur vi hanterar utmaningar längs vägen och att i alla lägen sträva mot en gemensam målbild.

 

Rätt leverantör. Och rätt kund.

Precis som vi utvärderas och jämförs när nya potentiella kunder söker ny leverantör så gör vi på motsvarande sätt. Vi går aldrig in i en affärsrelation om vi inte tror att det finns rätt förutsättningar till ett bra samarbete. Det är inte ni som väljer oss eller vice versa. Vi väljer varandra.

Ett första möte med Ninetech kommer därför inte bli en klassiskt säljpitch från vår sida. Vi kommer ha minst lika många frågor att ställa till er. Bra samarbeten inleds alltid med ett ärligt och konstruktivt samtal.