Vår erfarenhet av system- och applikationsutveckling och vår spets inom Microsoft Azure ger oss kraften att skapa en skalbar och modern plattform för er digitalisering.

Digital affärsplattform i Azure

Ninetech och Microsoft har ett starkt partnerskap. Azure är den plattform för molntjänster som vi i huvudsak använder för applikationsutveckling och drift i molnet.


Azure

En digital affärsplattform går att dela in i tre lager

 • Användaren (exempelvis slutkonsumenten) håller till i applikationslagret. Där ligger webbplatser, mobilappar och alla andra touch points ut mot marknaden. Här har vi stort fokus på användarupplevelse, även kallat UX.

 • I det mellanliggande affärslagret knyts allt samman. Det är här vi använder kraften i Azure och vårt modulkoncept för att bygga en flexibel och skalbar digital affärsplattform.

 • Verksamheten administreras i backoffice-lagret. Där finns era administrativa stödsystem, till exempel affärs- och produktionssystem.

Moduler som anpassas för era behov

Vi har byggt upp ett bibliotek av återanvändbara moduler, som kan modifieras för att passa just era behov. Våra moduler kan ses som byggblock som sågas till för att bli pusselbitar som passar in i er digitala helhet.

Azure Cart

En varukorg med produkter, antal och information om produkterna. Följande gäller:

 • Varje varukorg tillhör en eller flera användare.
 • En användare kan ha en eller flera varukorgar.
 • Användaren kan skapa, läsa, uppdatera och ta bort varukorgar.
Teknisk lösning

Tar emot produktdata via en kö (Azure Service Bus) som sedan kopplas till en varukorg.

 

 

Azure Catalogue

Catalogue samlar all funktionalitet kring en klassisk produktkatalog för att användaren snabbt ska hitta rätt produkt. Här finns funktioner som fritextsökning, facetterad sökning och produktdetalj med så kallad varianthantering.

 • Om användaren inte riktigt vet vad hen letar efter finns en fritextsökning som snabbt svarar med alla produkter som bäst träffar sökfrasen. Ninetech kan skräddarsy sökupplevelsen genom att lyfta fram olika egenskaper på produkterna som viktigare än andra. Vi kan också jobba med synonymer.
 • Den facetterade sökningen är till för att navigera och filtrera sig ner till ett mindre urval. Den kan med fördel användas tillsammans med fritextsökning.
 • På en produktdetalj kan användaren använda variantattribut – till exempel storlek och färg – för att specificera sitt val av produkt utan att behöva leta sig igenom listor av produkter som ser nästan likadana ut. En variant- och produktrelation kan skräddarsys eller förfinas för att bättre möta användarens förväntningar.
Teknisk lösning

Catalogue är byggd med hjälp av följande plattformar:

 • Elastic search: Ledande sökmotor med stora anpassningsmöjligheter. Är en PaaS-tjänst som kan köpas från olika leverantörer.
 • Inriver PIM: Färdig integration med InRiver PIM där det innehåll som skapas tillgängliggörs via API:er i Catalogue. Det finns även möjligheter att integrera med andra PIM-system.

 

Azure Correspondence

Correspondence är en knytpunkt för kommunikation med personer. Modulen tillhandahåller ett enhetligt API som gör det lätt att kommunicera med rätt person vid rätt tillfälle i affärsprocessen. Det kan handla om orderbekräftelser via e-post, påminnelser via SMS eller förfrågningar via push-notiser till mobila applikationer. Innehållet och utseendet kan anpassas efter behov. 

All korrespondens lagras och kan enkelt hämtas upp för att få en samlad bild kring vad som har kommunicerats till enskilda personer eller organisationer.

Teknisk lösning
  • Färdiga integrationer finns för tredjepartstjänsterna MailChimp/Mandrill, SendGrid och Twilio. Andra tjänster kan integreras vid behov.

 

Azure Identitiy

Identity erbjuder en centraliserad inloggning och åtkomsthantering i en organisation för såväl webbapplikationer som mobila appar och tjänster.

 • Identity ansvarar för autentisering av användare och utfärdar identitetsbevis (tokens) för användarens identitet som används av applikationer för att säkerställa åtkomst. Genom att integrera med externa Identity Providers – som exempelvis Bank-ID, Azure AD, Facebook och Google – kan man skapa single sign-on-lösningar över flera applikationer.
 • Identitetsbeviset används för att identifiera personer i form av användare men även för att identifiera API:er.
Teknisk lösning

Beroende på teknisk plattform byggs denna modul på olika sätt.

Alternativ 1: Auth0
 • Typ: As a service
 • Anpassningsbar: Delvis
Alternativ 2: IdentityServer
 • Typ: Open Source kodbas och egen hosting
 • Anpassningsbar: Helt och fullt

Azure Content

 • Effektiv leverans av bilder, videor och filer är avgörande för en bra upplevelse av applikationer. Modulen ”Content” skapar en central punkt för insamling och lagring av innehåll med ett enhetligt API som sedan distribueras via Azure CDN (Content Delivery Network).
 • När man bygger webbapplikationer är det viktigt att bilder levereras på ett sätt som är optimerat för användaren. Content har inbyggd funktionalitet för att anpassa bilder så de passar för användarens förutsättningar. Det betyder att redaktörer och produktavdelningar bara behöver hantera originalbilder och inte bekymra sig över storlekar, ration och format.
Teknisk lösning
 • Innehåll från olika källor laddas upp till Content, antingen via synkrona API-anrop eller asynkront via kömeddelanden på en bus och lagras i Azure. När sedan en applikation ber att få hämta exempelvis en bild så processas bilden utifrån användarens behov och levereras via Azure CDN.

Azure Shipment

Shipment visar viktig leveransinformation, till exempel leveranssätt, leveranstider och leveranskostnader.

Teknisk lösning
 • Modulen integreras smidigt mot underliggande affärssystem och kan kompletteras med skräddarsydda affärsregler vid behov.

Azure PDF

Denna modul genererar PDF-dokument baserat på webbsidor eller färdiga mallar. Modulen används för att skapa väldesignade dokument som exempelvis offerter, bekräftelser, rapporter och kvittenser. Det finns stöd för hantering av sidhuvud, sidfot, sidnumrering med mera.

Teknisk lösning

Modulen använder Google Chrome för rendering av PDF-dokument. På så sätt har man en modern och uppdaterad applikation med stöd för senaste webbteknologier med bra prestanda. Webbläsaren och styrning av den tillhandahålls av en tredjepartsleverantör som exempelvis Browserless.io.

 • Man betalar per användning, vilket oftast ger en kostnadseffektiv lösning jämfört med en fast månadsavgift/licens.
 • Om personuppgifter behandlas så kan funktionen köpas in och driftas inom EU i enlighet med gällande GDPR-direktiv.