Användarutbildning i inriver PIM

Vi erbjuder utbildning för användare i inriver PIM. Utbildningen sker på plats hos er och förslagsvis i er miljö. Det har fördelen att deltagarna känner igen sig i produkt-/marknadsmodellen och lättare kan ta till sig kursen. Vill ni jobba i en ren utbildningsmiljö erbjuder vi även det.

Ytterligare en fördel är Ninetechs experter kan genomlysa er produkt-/marknadsmodell och komma med eventuella förbättringsförslag. Kanske finns det outnyttjade möjligheter i plattformen eller funktioner som inte används optimalt? Här kan vi hjälpa er att få ut så mycket som möjligt plattformen.

Målgruppen för utbildningen är redaktörer som arbetar med att bygga upp sortimentet samt er marknads- och försäljningspersonal.

Kursinnehållet omfattar:

  • Definitioner i inriver PIM
  • Portalen iPMC – Översikt av alla delar i portaler.
  • Rich Client – Windowsklienten för att berika produkter och artiklar.
  • Sökning – Bygg komplexa frågor i query-editorn.
  • Favoriter – Hitta dina favoriter snabbt och enkelt.
  • Workareas – Hantera mängder av entiteter. Samarbeta kring och massuppdatera dessa.
  • Export/Import – Data från och till andra system mha Export och Import.
  • Process – Arbetsprocessen i inriver.  Arbeta effektivt med Uppgifter och Notifieringar.
  • Berikning – Skapa Produkter, länka artiklar, lägga till bilder, specifikationer.
  • Kanalen – Bygga kanaler med kategoriträd.
Vill du lära dig mer om inriver?

Victoria är en av våra experter som kan hjälpa dig.

Victoria Lindblom Digital analytiker och strateg +46702452572 victoria.lindblom@ninetech.com
Läsa mer om inriver pim?

Besök inrivers webbplats för inspiration.

Till inriver.se