Gamification – att skapa yttre motivation

Gamification är att använda speldesign och spelobjekt för att skapa yttre motivation för att göra något tråkigt kul och något kul roligare. 70 års forskning visar att pengar inte är den bästa yttre motivatorn. Vi behöver helt enkelt jobba med andra drivkrafter för att motivera en målgrupp.

Inre motivation

Som individer har vi i många fall en inre drivkraft att göra något. Den här drivkraften kallar vi inre motivation och finns mer beskriven när vi pratat om motivationsteori. Korfattat så betyder inre motivation att vi vill göra något för att vi tycker det är kul, spännande eller intressant. När den inre motivationen tryter så kan vi vända oss till den yttre motivationen. Dvs. hur vi kan få någon att göra lite mer av något för att det finns mål uppsatta för att stimulera en person till att göra något mer.

Som vi nämner i rubriken visar 70 års forskning att pengar inte har den motiverande effekt som vi tror. Forskningen visar att faktiskt att när du belönar något med pengar kan det ha en motsatt effekt. Du presterar sämre.

I undersökningar om vad som motiverar dig på jobbet kommer lön inte i topp. Det är inte bonuschecken som får dig att handla på ett visst företag, ja det finns många exempel.

Vi måste därför söka efter nya saker för att skapa yttre motivation. Därför vänder vi oss mot datorspel och vad som skapar motivation och drivkraft till att spela ett datorspel. Det här kallar vi gamification. Vi använder gamification som yttre motivation i kundklubbar och lojalitetsprogram eller hur vi motiverar anställda på ett företag, hur vi går någon att åka mer skidor eller vad det nu är för beteende vi vill stimulera.

Gamification och vår arbetsmodell

Att jobba med gamification innebär att vi tittar på vilka beteenden vi vill stimulera kopplat till det som vi kallar motivationstyper. Det finns nämligen olika motivatorer beroende på vad vi som individer tycker att kul och spännande.

En gamifierad lösning bygger, precis som ett datorspel, på en bra onboarding, bra feedbacksystem och att alltid följa med och motivera en användare på en lämplig nivå.

När vi vet vilken strategi vi skall använda så skapar vi ett motivationsystem som med hjälp av rätt spelobjekt motiverar en användare. Vi har en beprövad arbetsmodell som vi jobbar efter för att hitta rätt yttre motivation. Arbetsmodellen består av fem steg.

1. Research

Vi tittar på verksamhetsmål, målgrupper, beteendeekonomi, beteendepsykologi och motivationsmål. Vad är det din organisation vill uppnå med att använda yttre motivation för att stärka affären?

2. Analys

I analysfasen handlar det om att definiera olika motivationsgrupper, dvs. vilka motivationstyper har vi och vad behöver vi göra för att stimulera ett beteende för att de skall bli motiverade? Vi går också djupare in i onboarding, dvs. hur vi får målgruppen att börja interagera. Vi tittar också på aktivitetsloopar och den feedback vi skall ha. Vilka aktivitetsloopar finns det på lång, medel och kortsikt och vilka mätvärden från organisationen kan vi använda.

3. Strategi

Här lägger vi upp en motivationsplan med motivationstyper, KPI och grafisk formgivning med prototyp. Dvs. realiserar det som skett i tidigare faser för att göra användartester och skapa kundresor utifrån design.

4. Koncept

När vi vet att det vi skapar fungerar mot en målgrupp realiseras den framtida produkten/tjänsten. Vi skapar funktions-, design- och teknikspecifikationer som sedan realiseras i nästa fas.

5. Lösning

Här realiseras lösningen. Vi gör plattformsval och utvecklar produkten/tjänsten.

 

Summering av Gamification

Ibland så räcker inte den inre motivationen till för att vi skall tycka att något är kul, spännande eller intressant. Och även när något är kul så kan det vara bra att skapa lite extra stimulans för att vi skall tycka ett det är kul över tid. Det är därför vi arbetar med gamification för att skapa yttre motivation. Vi förstår att det inte bara är pengar som skapar yttre motivation.

Det kan absolut finnas ekonomiska belöningar men status och andra typer av belöningar är oftast viktigare. Handen på hjärtat, hur kul tycker du bonuschecken är från kundklubben du är med i? Är det den som får dig att handla hos det företaget?

Låter det spännande med Gamification?

Kontakta Anders så kan han berätta mer.

Anders Tufvesson Strateg +46705516606 anders.tufvesson@ninetech.com
Eller fördjupa dig inom motivationsteori

Klicka här