Self Determination Theory – Motivationsteori

För att förstå vad motivation är och hur en person blir motivierad är det bra att använda en motivationsteori. Vi på Ninetech använder Self Determination Theory (SDT). Det är en etablerad motivationsteori skapad av psykologerna Edward L. Deci och Richard Ryan redan under 1970-talet. Deci och Ryan byggde sin motivationsteori på skillnaderna i inre motivation och yttre motivation.

Inre motivation, Intrinsic motivation

Den inre motivationen är den kraft som kommer inifrån och är den naturliga, inneboende strävan att söka efter utmaningar och nya möjligheter. Viljan att leda och motivera sig själv mot uppsatta mål för att vi tycker att det är kul helt enkelt.

Yttre motivation, Extrinsic motivation

Yttre motivation kommer från externa motivatorer där vi exempelvis har pengar som en av de saker som vi tror kan skapa motivation. Tyvärr så visar 70 års forskning att pengar inte är så avgörande som företag tror. Varken utifrån ett löneperspektiv eller i lojalitetssammanhang. Läs mer och fördjupa dig i om detta under gamification.

SDT – Self Determination Theory

För att förklara SDT – Self Determination Theory har vi gjort en djupare uppdelning. För den inre motivationen lade psykologerna Edward L. Deci och Richard Ryan fram tre huvudsakliga behov som styr och dessa tre behov är:

  • Kompetens (Competence)
  • Självbestämmande (Autonomy)
  • Tillhörighet (Relatedness)

När vi på Ninetech jobbar med Self Determination Theory tittar vi på den utifrån fem perspektiv, inte bara tre.

Alla fem behöver inte vara uppfyllda för att du skall känna dig motiverad. Men när du börjar tappa inre motivation är det ofta någon av dessa fem saker som har förändrats på något sätt.

1. Självbestämmande

När du utför en uppgift är det viktigt att du kan bestämma saker själv. Exempelvis när du skall utföra uppgiften, hur du skall göra den mm. Om du blir för hårt uppstyrd så finns risken att du tappar i motivation.

2. Expertis

När du gör något flera gånger måste det finns utrymme för att du på något sätt skall kunna bli bättre på att utföra uppgiften. Att du gör det lite fortare, lite bättre eller på annat sätt känner att du utvecklas. När du slår i taket minskar din motivation.

3. Tillhörighet

Människan är ett socialt djur som är bra på att samarbeta och verka i grupp. Vi vill passa in i grupper och sammanhang. När vi blir ensamma eller tappar kopplingar till andra så minskar vår motivation.

4. Syfte

Vi måste förstå varför vi gör något. Vad är det framtida målet med att göra en uppgift? Förstår vi inte det så tappar vi snabbt motivationen.

5. Meningsfullhet

Även om du förstår syftet med till exempel ett projekt du jobbar med så måste det du gör just nu kännas meningsfullt. Det är mycket kopplat till feedback och erkännande. Att du får beröm för saker du gör helt enkelt.

Summering av motivationsteori

När vi jobbar med kundlojalitet lägger vi alltid en grund genom att titta på inre och yttre motivation och motivationsteorin. Både utifrån ett kundperspektiv men också från ett medarbetarperspektiv. Detta kopplar vi till yttre motivation i form av gamification för att få till ett helt nytt sätt att jobba med lojalitet.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders så berättar han mer.

Anders Tufvesson Strateg +46705516606 anders.tufvesson@ninetech.com
Eller fördjupa dig inom gamification

Klicka här