Som en guldfisk?

Publicerad 11 november 2017

Att vår förmåga till uppmärksamhet, full ”attention” minskat med 30% sedan år 2000 är en av de saker som ätit sig fast lite mer i efterdyningarna av årets Tech days som arrangerades av Microsoft i Kista för några veckor sedan. I nivå eller något sämre än en guldfisk visar det sig när man kollar närmare.

 

Forskning visar att människans förmåga att effektivt koncentrera sig på en sak har minskat avsevärt, något man tror kan höra ihop med den digitala livsstilen. Nu har vi sämre förmåga är en guldfisk vad gäller hur lång tid vi kan koncentrera oss på en sak (Statistic Brain med statistik från 2015).

Vi multitaskar mer, har flera olika skärmar igång samtidigt och det gör oss mer lättdistraherade och ger oss sämre förmåga att filtrera bort det som inte är relevant. Men samtidigt har även vår förmåga att göra flera saker samtidigt ökat och så även koncentrationsförmågan på vissa plan visar en studie Microsoft genomfört.

Så att prata om en försämring är kanske fel,  utan det handlar väl kanske snarare om en anpassning och en förändring  till en ny livsstil med nya förutsättningar.

Tänker man så blir det genast ganska spännande. Hur möter vi det i skola och arbetsliv? När vi skapar gränssnitt  och interaktion för/med användare? När vi vill förmedla information och kommunicera?  Att vi koncentreras oss kortare på en sak kan för att vi har större förmåga att bearbeta och ta in flera saker samtidigt gör oss knappast per automatik till sämre problemlösare eller mindre kompetenta. Snarare tvärtom. Men vi vill kanske ta till oss och även förmedla kunskap och information på nya sätt. Ingen ny forskning men ändå intressant och spännande.