Objektorienterad UX - Ninetech

Objektorienterad UX

Vi människor tänker i objekt. Du gör det, din granne gör det och dina förfäder gjorde det. Så när vi befinner oss på en ny plats orienterar vi oss genom att identifiera vilka objekt vi har omkring oss. Vilka är objekten? Hur hänger de ihop och vad kan man göra med dem?
Objektorienterad UX

Vad menar vi?

Objektorienterad UX är en filosofi för att designa digitala system. System som respekterar det faktum att människor tänker i termer av objekt för att förstå en miljö eller produkt så abstrakta digitala världar kan kännas lika naturligt som den fysiska världen.

Substantiv är namn på ting och inom objektorienterad UX så är ting objekt.

Traditionellt sett delar produktteam upp system efter funktion, user stories eller task flows. Man bryter alltså upp komplexitet genom verb. Verb är något man gör. Tyvärr leder detta ofta till osammanhängande och splittrade användarupplevelser. Istället för att dela upp ett system efter verb, delar objektorienterad UX upp system efter substantiv.

Objekt är sådant som har värde för företaget eller användarna. Dom utgör användarnas mentala modell inom det aktuella området.
Tänk er:

  • Roller (användare, administratör, artist, läkare, kock)
  • Plats (stad, mötesplats, land, område)
  • Sak (produkt, låt, film, recept)
  • Innehållstyp (meddelande, inlägg, omdöme)


Hur hänger objekten ihop?

Objekten hänger ihop med varandra genom relationer. Dessa relationer lägger grunden för den primära navigationen i vår abstrakta digitala värld.


Vad kan användaren göra med objekten?

Det som användaren kan göra med objekten blir knapparna i gränssnittet som möjliggör interaktionen mellan användaren och objektet.


Vad innehåller objekten?

Objekten innehåller information som exempelvis namn, bilder, och beskrivningar.
Det är så här utvecklare också arbetar – objekt orienterat. Genom att dra nytta av objekt orienterad UX kan UX designers samarbeta mer sömlöst med utvecklare.

Hur börjar man tänka objektorienterad UX?

Så innan vi börjar designa en enda sida i en app eller på en webbplats så måste vi först svara på frågorna:


1. Vilka är objekten?
2. Vilka relationer har de?
3. Hur kan man interagera med dem?
4. Vad innehåller de?

Vill du veta mer om objektorienterad UX?

Hör av dig så tar vi ett snack.

Nick Lindblom UX-designer +46709104591 nick.lindblom@ninetech.com
Har du andra frågor?

Kontakta oss gärna via vårt formulär

Till formuläret