NIMO väljer Ninetech

Publicerad 22 januari 2021

Kundresekarta och service blueprint

Samarbetat inleddes i december då en kundresekarta och service blueprint upprättades. Därmed skapades en helhetsbild över behoven och möjligheterna framåt ur ett kundsperspektiv, men även vad som krävs internt. Vi arbetade också fram ett antal designprototyper via workshops där både Ninetech och Nimo-Verken kom med idéer.


”Torkskåp är fantastiska”

Nimo-Verken har en fantastisk produkt i sina torkskåp. De har alla möjligheter att ge befintliga kunder en ännu bättre service och att hitta nya kunder och marknader nationellt och globalt. Vi på Ninetech, med vår erfarenhet av tillverkande industri på en global marknad och med stor kunskap om både B2C och B2B, känner oss grymt taggade att påbörja denna resa med Nimo-Verken, säger Fredrik Röstlund, försäljningschef på Ninetech.

Under inledningen av 2021 kommer ett antal digitala utvecklingsprojekt att inledas utifrån den långsiktiga plan och behovsbild som Ninetech och Nimo-Verken har upprättat. Flera lanseringar är att vänta under året, men det får vi lov att återkomma om.

Nimos verksamhet startades år 1944, omsätter idag cirka 180 miljoner kronor och har 100 engagerade medarbetare. Nimo erbjuder energisnåla och skonsamma torkskåp, tvättbänkar och tekniska tillbehör för klädvårdsrummet till återförsäljare, grossister och konsumenter över hela Norden. Huvudkontor och fabrik ligger i Hova, Sverige.

temp-design

Service design

För oss är Service design – eller tjänstedesign – en uppsättning etablerade metoder för att sätta användarupplevelsen i centrum och att designa tjänster som gör rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Och det bästa av allt: ni och era kunder är starkt delaktiga i hela innovationsprocessen.

Digitala affärsplattformar

Digitala affärsplattformar, som driver och utvecklar din marknadsposition och som ger mervärden för dina kunder. Det är vår passion och expertis. Ibland går det att kalla webbplats, kundportal eller e-handel. Ofta är det något större – en digital affärsplattform.

Vill du veta mer om kundresekarta och service blueprint?

Kontakta oss så inleder vi en kravlös diskussion och ser var vi landar.

Fler kontakter