Obos CPQ-plattform

Obos har med sin CPQ-plattform automatiserat stora delar av sin kalkyl- och säljprocess. Från sina 3D-ritningar från Autodesk Construction Cloud kan Obos helt automatiserat beräkna materialmängd och kostnad för ett hus. Sedan går resten av säljprocessen av bara farten.

Kalkylplattform för komplexa produkter

Ett hus är en komplex produkt med många variabler. Även om det finns fördefinierade husmodeller så vill många kunder ha unika anpassningar. Allt ifrån ändrad planlösning, större fönster, till interiöra stilar, huspanel etc. Allt påverkar den mängd material som behövs och tillhörande materialkostnad, vilket är grunden för att sedan kunna sätta ett korrekt slutpris ut mot kund.

Obos valde att skräddarsy sin en egen CPQ-plattform, eftersom inga av standardsystemen på marknaden bedömdes klara att hantera den komplexitet Obos kalkylprocess innebär. Med hjälp av en smart integration från Autodesk till Obos egen mjukvara byggd i Azure och med integrationer mot affärssystemet (Microsoft Dynamics AX) och PIM-systemet (inRiver) fick Obos exakt den plattform som verksamheten efterfrågade. Med maximal automation, kraftigt reducerat manuellt arbete och därmed snabbare offerter ut till kunderna.

Kontroll & automation

  • I Obos CPQ-plattform finns en sömlös integration mellan alla steg i kalkylprocessen, samt med alla externa system som hanterar viktig data.
  • I plattformen finns inbyggda kontroller så att kalkylavdelning och säljare kan vara trygga i att rätt produkt har fått rätt prissättning.

Skalbar teknik

  • Obos CPQ-plattform är uppbyggd kring ett robust och skalbart tjänstelager i Microsoft Azure där plattformen också hostas.
  • Varje tjänst representeras av en modul med ett tydligt, isolerat syfte.
  • Denna arkitektur skapar en stor frihet och flexibilitet i att anpassa kalkylplattformen för nya behov i framtiden.

CPQ är en förkortning av Configure Price Quote. Syftet med en CPQ-plattform är att förenkla arbetet för kalkylavdelning och säljarna. De standardsystem som finns på marknaden kräver ofta att du gör avkall på funktionalitet som är viktig och unik för er verksamhet. Detta eftersom standardplattformar ofta är väldigt bra på att möta generiska krav och basfuntionalitet. Men å andra sidan har desto svårare att möta mer precisa och unika krav.

Detta gäller i synnerhet för tillverkande industrier. Vars produkter och säljprocesser ofta är mer komplexa än andra branschers. Dessutom finns ofta produktionssystem, affärssystem etc. som ofta är relativt ”trögrörliga”.

Står ni i vägvalet mellan att köpa ett standardsystem inom CPQ och försöka anpassa det, eller att helt enkelt utveckla en egen lösning? Ta kontakt med oss så tar vi en kravlös dialog för att se om vår tjänstebaserade arkitektur i Azure kan vara rätt väg för er att gå.

Vill du prata CPQ?

Kontakta Jonas så berättar han mer om vårt CPQ-ramverk och hur det kan vara en möjlig lösning för er.

Jonas Aronsson VD/ CEO +46730775611 jonas.aronsson@ninetech.com
Ta en titt på våra referenscase

Läs mer om vad vi gjort inom tillverkande industri, reseindustrin och inom B2B-ehandel.

Till våra case